Miksi soluun?

Lue lisää

Mikä solu?

Lue lisää

  • Solu- ja yhteisöasuminen tarkoittaa perinteistä ydinperheeseen perustuvaa asumista yhteisöllisempää asumismuotoa.

  • Asuinyhteisön koko ja yhteisöllisyyden aste vaihtelevat, mutta ainakin osa arkipäiväisistä asumiseen liittyvistä toiminnoista on siirretty yhteisiin tiloihin.

  • Asumiseen liittyvien tehtävien lisäksi yhteistoimintaan voi liittyä muitakin toimintoja, esimerkiksi lastenhoitoa, harrastuksia tai palkkatyötä.

  • Yhteisöasumisessa yhteisön jäsenten välille syntyy myös sosiaalista vastuuta.