top of page
Proud Big Sister
Off to School
Reading in the Park
Holding Hands
Family Portrait 5
Vuokra-asunnot Lahti

ELÄMÄNKAARIASUMINEN

"Ihmisten elämäntavat ovat murroksessa: vapaa-aika ja työ lomittuvat yhä voimakkaammin ihmisten tiuhenevaan tahtiin vaihtuvissa elämäntilanteissa.
Perhekeskeisyyden ja yhteisöllisyyden arvostus on nouseva trendi, yksinäisyys ja yksin asuminen ovat murroksessa."
Vuokra asunnot Lahti
 

Suomalainen yksityinen vuokranantaja on perinteisesti tarjonnut melko yhdenmukaisia ja pieniä asuntoja eikä niissä ole otettu huomioon asukkaiden erilaisia elämäntilanteita tai asumistarpeita.

 

 • Perhemuotojen monimuotoistuminen, asumispreferenssien yksilöllistyminen, muuttuneet työnteon tavat sekä demografiset muutokset ovat kannustaneet kehittämään toimintaani yksityisenä vuokranantajana.

 • Olen kasvattanut erilaisten asuntojen tarjontaa, monipuolistanut asumismuotoja (perheasunnot, opiskelija-asunnot, yhteisöllinen asuminen, senioriasuminen) ja prosessoinut asumisen ympärille tarvittavien palvelujen helpon saatavuuden "Helposti kotiin konsepti™".

 • Yhtenä ratkaisuna edellä mainittuihin haasteisiin on elämänkaariasuminen, jossa asukkaalla on elämäntilanteesta ja elämänkaaren vaiheesta riippumatta mahdollisuus asua samassa asunnossa, tai ainakin samalla asuinalueella, ilman pakottavaa syytä muuttaa toiselle asuinalueelle.

 • Tällöin keskeistä on luoda sellaiset puitteet asumiselle ja arjelle, että asunnon suunnitteluratkaisut ja asuinalue tyydyttävät eri ikäisten ja erilaisen toimintakyvyn omaavien ihmisten tarpeet.

 

Elämänkaariasuminen perustuu asumisen mahdollistamiseen mahdollisimman monelle sopivaksi monipuolisen ja joustavan asuntotarjonnan ratkaisuilla, tukemaan ihmisen koko elämänkaarta.

 

 • Onnistunut elämänkaariasuminen merkitsee muuttotarpeen vähenemistä ja asumisen edullisuutta pitkällä aikavälillä. Elämänkaariasumiseen liittyvät olennaisesti myös erilaiset palvelut ja niiden saavutettavuus, joilla on entistä suurempi merkitys asumisen ja elämisen tukena.

 • Hyvillä palveluilla voidaan tukea ikääntyvien asumista ja vähentää tarvetta muuttaa lisääntyneiden palvelutarpeiden vuoksi. Elämänkaariasuminen sisältää kokonaisvaltaisesti erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvät tarpeet, kohdistuvat ne sitten asuntoon, asuinrakennuksiin, asuinympäristöön tai asumista tukeviin palveluihin.

Markus Grahn - CEO/Founder/MG Asunnot

 

Asumisratkaisut muuttuviin elämänvaiheisiin

 • Elämänkaariasumisessa eri-ikäisten ja toimintavalmiuksiltaan erilaisten ihmisten tarpeet otetaan huomioon siten, että asukkaalla on edellytykset toimia ja asua samassa asuinympäristössä läpi elämänsä.

 • Uutta tietoa elämänkaariasumisesta

 • Uusien palvelumallien kehittäminen antaa MG Asunnoille mahdollisuuden uudistaa perinteisiä asumissektorin toimintamalleja ja laajentaa asumiskonseptinsa kykyä palvella asukkaita heidän erilaisissa tarpeissaan.

 • Tapamme toimia asiakaslähtöisesti luo ja vahvistaa konseptimme toimintatapoja uusien palvelujen kehittämisessä ja palvelulähtöisessä asumisliiketoiminnassa.

 • Palvelujen kehittäminen tehdään yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitystyössä hyödynnetään tekemiämme tutkimusprojektien tuloksia.

TULEVAISUUS

Käytämme 10% vuosittaisesta liikevoitostamme tuotekehitykseen.

 • Elämänkaariasumisen toteutuminen oli yksi suurimpia saavutuksiamme vuonna 2018. Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja asiakkaiden toiveiden kuunteleminen on voimavaramme kehitystyössämme nyt ja tulevaisuudessa.

 • Osa uusista ratkaisuista kytkeytyy pitkälti sähköisen asiakasrajapinnan uudistamiseen, mikä vaatii teknistä kehittämistä, mutta ennen kaikkea palveluiden tuotteistamista ja vakiointia. 

VR Headset
bottom of page