Senioriasunnot - Lahdessa

 

 • Suomen tiedotusvälineitä seuraava ei ole voinut välttyä viime vuosina uutisilta, jotka käsittelevät ihmisten yksinäisyyttä, suurten ikäluokkien ikääntymistä ja eläkkeelle siirtymistä. Ikääntyvä väestörakenne tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa lisääntyvissä määrin julkista yhteiskunnan tarjoamaa terveys- ja sosiaaliturvan tukea asumiseen. Suomen valtion rahalliset ja toiminnalliset resurssit eivät välttämättä ole riittäviä turvaamaan kaikille eläkeläisille heidän tarvitsemiaan palveluja täysimittaisesti.

 • Lue tästä valtioneuvoston tekemä selvitys asumisen yhteisöllisyydestä ja hyvästä vanhuudesta.

 • Moni ihminen saattaa kamppailla taloudellisesti tai terveydellisesti kestämättömässä tilanteessa yksin ilman omaa lähellä olevaa, turvallista ja luotettavaa tukiverkostoa → puoliso, lapset, sukulaiset, ystävät.

 • Moni asuu omakotitalossa, jonka ylläpitoon tarvittaisiin apua, mutta tukiverkostoa ei ole tai se on liian kaukana tulemaan avuksi. Lapsilla ja lapsenlapsilla saattaa olla jatkuva huoli omien vanhempien pärjäämisestä. Huono omatunto vaivaa, kun mieli tekisi auttaa, mutta avun antaminen saattaa olla ylitsepääsemätöntä etäisyyksien tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

 • Tuettu palveluasuminen laitoksessa on monelle ihmiselle tällä hetkellä ainoa vaihtoehto omassa kodissa asumisen lisäksi, koska edullisia vaihtoehtoja oman kodin ja palveluasumisen välillä ei ole tarjolla.

 • Yhteiskunnan tukeman tehostetun asumisen piiriin esim. palvelutaloon, hoivakotiin tms. pääsee, kun ihmisen heikentyneen terveydentilan ja toimintakyvyn arvio ylittää tehostetun palveluasumisen kuntakohtaiset kriteerit.

 • Moni seikka edellä mainitsemieni lisäksi saattaa alentaa ihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä. Suomessa erääksi hyvinvointia heikentäväksi tekijäksi on noussut ihmisten kokema yksinäisyys. Yksinäisyys on yhteiskunnallinen ongelma, joka yksilötasolla vaikuttaa sekä toimintakykyyn että elämänlaatuun, esimerkiksi laukaista moninaisia sairauksia, puhumattakaan mielenterveydellisistä ongelmista, joita yksinäisyys ja alemmuuden tunne aiheuttavat.

 • Ongelmia pyritään ratkaisemaan järjestämällä tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka kuormittavat kestämättömällä tavalla Suomen kuntien ja valtion taloutta, eikä lopputulos monesti poista ongelman aiheuttajaa, yksinäisyyttä.

 • Kohtaan omassa työssäni ja vapaa-ajalla ihmisiä, jotka ovat yksinäisiä ja kaipaavat seuraa. Yksinäisyys koskettaa tasapuolisesti kaikkia ihmisiä ikään katsomatta.

 • Mietin usein, miten voisin auttaa ihmisiä omalla toiminnallani vuokranantajan roolissa. Miten saattaa ihmisiä yhteen, tuoda parempaa elämänlaatua ja merkitystä elämään?

 • Asumiskulttuurimme elää tällä hetkellä vahvaa muutosta. Ajatukset ovat muuttuneet yhteisöllisempään suuntaan. SenioriSolu™ Kotien tarkoitus on vastata ihmisten toiveisiin erilaisista asumisen muodoista.

Markus Grahn

CEO/Founder/Owner at SenioriSolu™& MG Asunnot
 

1/5