top of page

Henkilötietojen käyttö www.mgasunnot.fi sivustolla.

Tietosuoja

 

Henkilötietojen käyttö www.mgasunnot.fi sivustossa

www.mgasunnot.fi verkkosivujen harjoittama vuokra-asuntojen markkinointi edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin ja suoramarkkinointiin. www.mgasunnot.fi kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. www.mgasunnot.fi voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta www.mgasunnot.fi ylläpidon ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen info@mgasunnot.fi Markus Grahn, Lakiasiat. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen info@mgasunnot.fi Markus Grahn, Lakiasiat.
Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta www.mgasunot.fi ylläpidolle, esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen info@mgasunnot.fi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat www.mgasunnot.fi asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

bottom of page