top of page

TIEDOKSIANTOVELVOITE

Asunnon myyjän tiedoksiantovelvollisuus


Asunnon myyjänä sinun tulee kertoa ostajalle kaikki ne seikat, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen.

Mitä tarkemmin kerrot kaiken tietämäsi, myös asunnossa ilmenneet virheet, sitä varmemmin vältytään jälkireklamaatioilta.

Myyjän tiedonantovelvollisuus edellyttää, että tiedot on annettava asunnosta, sen ympäristöstä ja palveluista. Lisäksi sinun tulee kertoa rehellisesti kaikki viat ja puutteet, jotka eivät ole ostajan havaittavissa tavanomaisessa tarkastuksessa.

Näitä ovat esimerkiksi kodinkoneiden toimivuus tai kiinteistön rakenteelliset viat.

 

Ostajalle on kerrottava myös kaikki taloudelliset seikat, kuten vastikkeet ja lainaosuudet sekä panttioikeudet ja rasitteet.

bottom of page