top of page
  • Instagram Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • favicon
Vuokra asunnot Lahti MG asunnot.jpg
Vuokra-asunnot Lahti

Opiskelijoiden asumistukien muutoksetOpiskelijoiden asumistukien muutokset

Opintotuen asumislisä lakkaa valtaosalta opiskelijoista ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Opintotuen asumislisää voivat jatkossa saada vain ulkomailla opiskelevat opiskelijat, sekä eräissä tapauksissa oppilaitoksen asuntolassa asuvat. Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus, jonka tavoitteena on alentaa pienituloisten asumismenoja.

Oikeus yleiseen asumistukeen ei ole rajattu vain osaksi vuotta, ei ole riippuvainen opintojen etenemisestä, eikä edellytä oikeutta opintotukeen. Nykyinen opintotuen asumislisä lakkaa automaattisesti yleisen asumistuen piiriin siirtyviltä opiskeljoilta. Yleiseen asumistukeen siirtyvien opiskelijoiden on kuitenkin haettava 1.8.2017 alkavaa tukea erikseen Kelan sähköisestä asiointipalvelusta tai kirjallisesti Kelan lomakkeella AT 1.

Tuen hakeminen edellyttää, että tiedät syksyn tulosi, asumismenosi ja muut asumisolosuhteesi.


Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, joten kaikkien samaan ruokakuntaan kuuluvien tulot vaikuttavat tuen tasoon. Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina yhteisellä vuokrasopimukselle yhdessä asuvat sekä samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset, kuten avio- ja avopuolisot, riippumatta vuokrasopimuksista.

Eri ruokakuntiin kuuluvat erillisellä vuokrasopimuksella eri osan asunnosta vuokranneet sekä päävuokralainen ja alivuokralainen edellyttäen, etteivät yhdessä asuvat ole kummassakaan tapauksessa lähisukulaisia.

Yleiseen asumistukeen siirtyminen voi joissain tapauksissa edellyttää muutoksia etenkin kimppa-asujien vuokrasopimuksiin. Lisätietoja opiskelijan tukien muutoksista täältä: http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset


Mitä toimia muutos edellyttää minulta?

Selvitä, edellyttääkö yleiselle asumistuelle siirtyminen muutoksia asunto-oloihisi, kuten vuokrasopimuksiin. Yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuus aiheuttaa lähtökohtaisesti sen, että kimppa-asujille tarvitaan erilliset vuokrasopimukset tai että sopimus on siirrettävä toisen nimiin ja toisesta tulee alivuokralainen.

Kaverusten asuessa yhdessä perheasunnossa, jossa ei ole lukittavia huoneita, on alivuokraus ainoa tapa välttyä tulemasta tulkituksi yhdeksi ruokakunnaksi. Mahdollisesti tarvittavista muutoksista saat lisätietoa asuntotoimistosta ja Kelalta.

Kun syksyn tulotasosi, asumismenosi ja asumisolosuhteesi ovat selvillä, voit arvioida asumistuen määrän Kelan asumistukilaskurilla: http://www.kela.fi/laskurit

Huomioithan, että voit olla oikeutettu yleiseen asumistukeen, vaikka et nykyisin nostaisi opintorahaa tai asumislisää tukikuukausien loppumisen tai liian hitaan opintojen etenemisen takia. Tulojen ilmoittamisessa tulee ottaa huomioon, että 1.8.2017 alkaen opintoraha laskee toisen asteen opintorahan tasolle (enintään 250,28 €/kk) ja opintoraha huomioidaan tulona yleistä asumistukea laskettaessa. Näinollen yleisen asumistuen taso voi muuttua 1.8.2017 alkaen, vaikka olisit jo nykyisin yleisen asumistuen piirissä.


Tulojen muutoksista tulee ilmoittaa erillisellä muutosilmoituksella Kelalle.

Mikäli ruokakuntasi on oikeutettu yleiseen asumistukeen, tukea kannattaa hakea mahdollisimman varhain mahdollisten ruuhkien välttämiseksi. Hakemus on helpointa tehdä sähköisesti osoitteessa www.kela.fi. 1.8.2017 alkavaa asumistukea voi hakea toukokuun loppupuolelta alkaen.

Tukea voi saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Eli jos haluat yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen, on asumistukihakemuksesi oltava tehtynä viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Yleistä asumistukea saavalla ruokakunnalla on velvollisuus ilmoittaa olosuhteiden muutoksista Kelalle.

Mikäli muutosten ilmoitus laiminlyödään, voidaan aiheettomasti tai väärän suuruisena maksettu tuki periä takaisin. Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa tulojen ja asumismenojen muutoksia, muutoksia ruokakunnan kokoon sekä muutoksia muihin asumisolosuhteisiin.bottom of page